O orchestru

Členové
1. housle:
Martin Novák

Frederic Wertz 

Jan Steiner

Jaroslav Jirásko

Anna Jirásková

Jakub Klusák

 

2. housle:
Markéta Cardová

Jan Ledvinka

David Novák

Vladimír Novák

Lenka Vespalcová

Jakub Jireš

 

Viola:
Jindřiška Steinerová

 

Violoncello
Josef Plášil 

 

Kontrabas:
Petra Buchtová
 

Dirigent


Petr Strejc hraje na housle od svých pěti let, kdy docházel na ZUŠ Habrmanova k Jindřišce Steinerové. Absolvoval konzervatoř v Pardubicích v oboru hra na housle pod vedením Mgr. Jiřího Kuchválka. V roce 2016 získal bakalářský titul na Univerzitě Hradec Králové, kde byly jeho studijními obory Hudební výchova a Hra na housle, který studoval u Mgr. Dalibora Hlavy. Své hudební vzdělání si dále rozšířil na Pražské konzervatoři, kde vystudoval hudební kompozici ve třídě MgA. Jiřího Gemrota. V roce 2017 byl přijat na Akademii múzických umění v Praze, kde v současné době po dokončení bakalářského studia pokračuje v navazujícím magisterském programu v oboru Hudební režie. Od roku 2019 spolupracuje s Českým Rozhlasem v Praze, kde působí jako externí hudební režisér. Kromě několika natočených CD spolupracuje s hudebními tělesy jako je Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Hradec Králové nebo Janáčkova filharmonie Ostrava.

V současné době pedagogicky působí na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové, kde vyučuje hru na housle. Je členem taneční kapely Lucky Band, spolupracuje s Královéhradeckým kvartetem a je dirigentem Královéhradeckého komorního orchestru.

 

Historie


Tento orchestr vznikl po ukončení činnosti Symfonického orchestru a Lidové Opery v Hradci Králové v roce 1960 a Estrádního orchestru v roce 1977, jejichž zřizovatelem byl Kulturní dům ROH. Tehdejším ředitelem byl pan Zahradník, údajně vyučený zahradník.  To bylo období, kdy z  repertoáru těsně před vystoupením musela být stažena píseň z operety Mamzell Nitouche od Florimona Hervé, protože obsahovala text „svatá Nitouche“, a to odporovalo tehdejšímu režimu.

Soubor Lidové opery působil po celém kraji a dosáhl takových kvalit, že byl dvakrát vyhlášen jako vítěz souborů Lidových oper v ČSSR.  Z tohoto souboru vzešel jako sólista Brněnské opery např. zasloužilý umělec Vilém Přibyl. V  orchestru působilo i několik členů původní Sokolské filharmonie Hradec Králové. Po zániku těchto dvou hudebních těles se někteří hudebníci sdružili a založili Komorní orchestr při ZUŠ Habrmanova, který později byl a stále ještě je podporován Magistrátem města Hradec Králové.

Prvním dirigentem byl začátkem osmdesátých let 20. století Jiří Kašpar, bývalý houslista Symfonického orchestru v Hradci Králové a učitel hudby, dřívější člen Slovenského lidového uměleckého kolektivu – SLUK, s nímž procestoval svět. To byla obdoba AUS – Armádního uměleckého souboru Praha. Pod tímto dirigentem jsme se zúčastnili třídenního Celostátního festivalu amatérských orchestrů v Moravské Třebové a vzájemně jsme spolupracovali až do roku 1989. Dalším dirigentem do roku 1996 byl Aleš Fiala, člen Symfonického orchestru Hradec Králové, který v té době vyhrál konkurs do skupiny 1. houslí Symfonického orchestru Českého rozhlasu Praha. Po jeho odchodu se s ochotou ujala dirigování další členka Symfonického orchestru Hradec Králové cellistka Eva Itslinger, vídeňská rodačka. Ta s námi spolupracovala do června roku 1999, kdy odešla za nabídkou dělat překladatelku do Německa, kde také vedla místní amatérský komorní orchestr. V září roku 1999 jsme byli bez dirigenta, a tak se při jedné ze zkoušek jeden člen orchestru rozhodl ustanovit dirigentem kolegu ze skupiny 1. Houslí, Milana Kotalu, jinak bývalého člena orchestru Posádkové hudby Hradec Králové, kde působil jako trombonista a houslista. Ten se dirigování s ochotou ujal. S ním, i s předcházejícími dirigenty, jsme absolvovali řadu vydařených koncertů, při nichž jako sólisté vystupovali učitelé ZUŠ Habrmanova, členové Filharmonie Hradec Králové a také nejlepší sólisté z řad žáků ZUŠ. V publiku máme mnoho stálých návštěvníků, z nichž se stali i osobní přátelé. V září 2011 ze zdravotních důvodů ukončil svoji činnost dirigent Milan Kotala po dvanáctileté spolupráci.  Měli jsme štěstí, že nám byl jako dirigent doporučen student Pardubické konzervatoře Lukáš Cach, pod jehož vedením jsme za krátkou dobu provedli několik velice úspěšných koncertů. Od září 2018 do srpna 2020 byl dirigentem orchestru pan Petr Vacek.

Z členů našeho orchestru vzešly i dvě členky, houslistka a violoncellistka, které působí jako umělkyně v oboru sólový zpěv na operních scénách, Jana Ehrenbergerová v Brně a Maruška Steinerová v Praze. Členy orchestru byli i mistr houslař Karel Pilař, který s námi spolupracoval do svých 82 roků. Dále i jeho vnuk, mistr houslař Tomáš Pilař, který pro pracovní zaneprázdnění ukončil spolupráci. Stinnou stránkou je, že naším orchestrem prošlo mnoho našich členů a nadšených muzikantů, kteří ze zdravotních důvodů museli činnost ukončit a dále mnoho kolegů a kolegyň, kteří již nejsou mezi námi.